FauPedia Varteig skole

FAUpedia er FAU sitt eget leksikon. Hensikten er å gi foreldrene god og objektiv informasjon om mange tema som berøres i skolehverdagen.

Med andre ord: Vi ønsker at dette skal være en kilde til “alt” du trenger å vite, fra Aking til Årsmøte.

FAUpedia er basert på Angular 10 og bare tilgjengelig for de nyeste nettleserne.

Dersom du ser denne teksten lenge nok til å lese deg helt hit, så kan det tyde på at din nettleser ikke klarer å håndtere Angular 10.
Du kommer ikke videre her..... Forsøk å laste denne siden i en annen nettleser, evt. skru på javascript i nettleseren

Redaksjonen